Contact

TIDES

TARIEVEN holistische coaching-counseling

De intake van 30 minuten is gratis

Sessie van 60 minuten: € 85,-
Sessie van 75 minuten: € 100,-
Sessie van 90 minuten: € 120,-

We bepalen in overleg wat het beste bij jou past.

Deze tarieven zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor zelfstandigen, of wanneer de werkgever de kosten vergoedt.

De sessies worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Wel zijn werkgevers vaak bereid de kosten, of een deel van de kosten, te vergoeden. Dit vanwege de helende, maar ook preventieve werking van holistische massagetherapie en holistische coaching.

De meeste coachingstrajecten bestaan uit zes tot tien sessies, afhankelijk van de hulpvraag.

TARIEVEN Holistische massagetherapie

De eerste sessie bevat een uitgebreide intake. Als je aanvullend bent verzekerd met massage­therapie in het pakket, kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding. Informeer ernaar bij je zorgverzekeraar.

Eerste sessie 90 minuten: € 85,-Vervolgsessies 75 minuten: € 75,-

TARIeVEN SPA

30 minuten: € 37,50
45 minuten: € 50,-
60 minuten: € 65,-
75 minuten: € 75,-
90 minuten: € 85,-

De AromaTouch™ Techniekbehandeling duurt 60 minuten en kost 80,-.

Prijzen zijn inclusief btw.

Een behandeling duurt minimaal 30 minuten en maximaal 90 minuten. Voor onderdelen als het verven van wimpers en/of wenkbrauwen binnen een behandeling, reken ik € 7,50 extra per onderdeel. Kom je alleen voor het verven van wimpers en/of wenkbrauwen, dan bereken ik € 17,50 per onderdeel.

Geef eens ont­spanning cadeau!

Wil je iemand trakteren op ultieme ontspanning? Geef een Tides giftvoucher cadeau voor een weldadige spabehandeling of massage. De waarde van de cadeaubon bepaal je zelf. Bestel de giftvoucher in de praktijk, via whatsapp of via het contactformulier.

CONTACTFORMULIER

AANVRAAG
GIFTVOUCHER

PRIVACY VERKLARING

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult