HOLISTISCHE MASSAGE- EN BEWEGINGS­THERAPIE IN AALSMEER

Wat is holistische massage-en bewegings­therapie?

In mijn coachings- en massagepraktijk in Aalsmeer geef ik sinds 2015 holistische massage- en bewegingstherapie. Bij deze vorm van masseren is er aandacht voor jou als geheel. Lichaam en geest staan immers met elkaar in verbinding. Je gedachten, je gevoelens en je lijf beïnvloeden elkaar, zowel positief als negatief.

Denk maar eens aan opengesperde ogen bij verbazing of aan een vastzittende nek, als er veel spanning in je lichaam zit. Of bedenk hoe je door diep in te ademen, je rug te rechten en te glimlachen je zelfvertrouwen opkrikt, als je het spannend vindt om een ruimte vol mensen binnen te gaan. Lichaam en geest werken samen, bewust en onbewust.

Waarom holistische massage?

In de westerse wereld zijn we een beetje verleerd om de verbinding van body en mind te zien. Als je een lichamelijke klacht hebt, wil je daar vanaf. Heb je pijn in je rug, dan laat je je rug behandelen. Heb je hoofdpijn of last van je darmen, dan neem je een medicijn. Maar dat is slechts symptoombestrijding.

In de holistische leer kijken we op een andere manier naar symptomen. Het ongemak of de pijn zijn signalen van het lichaam: er gaat iets niet goed en dat heeft aandacht nodig. Een holistische massage maakt je bewust van je lichaam, van je emoties en je patronen. Door de diepe ontspanning kom je bij de kern van je gevoel. De aanraking helpt om stress te verlagen en spanning in het lichaam los te laten. De massage heeft een helend en revitaliserend effect op jouw hele wezen. Je voelt je krachtiger en energieker. Massage- en bewegingstherapie kan ook ondersteunend werken bij fysio- en psychotherapie.

Voor wie is holistische massage bedoeld?

Zit je niet lekker in je vel? Heb je stress en houdt je lichaam spanning vast? Heb je fysieke klachten? Heb je het gevoel emotioneel uit balans te zijn?

Iedereen, man of vrouw, jong of oud, kan een keer vastlopen in het leven. In mijn praktijk in Aalsmeer ontvang ik dan ook mensen van alle leeftijden, met uiteenlopende hulpvragen. Jij staat daarbij altijd centraal. Alles mag aan bod komen, je bent in een veilige omgeving.

Massagetherapie kan onder andere helpen bij:

 • Stress en burn-out
 • Angsten
 • Piekeren en depressie
 • Verwerken emoties of trauma
 • Lichamelijke klachten als hoofdpijn, rug- en nekklachten, darmproblemen of vage klachten
 • Onzekerheid
 • Verlies, rouw en ziekte
 • Hooggevoeligheid

Wordt holistische massage­therapie vergoed door de zorg­verzekeraar?

Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen LVNT en RBCZ, kun je in aanmerking komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar. Dat is het geval als je aanvullend bent verzekerd voor alternatieve zorg, met massagetherapie in het pakket. Informeer ernaar bij je zorgverzekeraar.

Waarom ik koos voor holis­tische massage- en bewegings­therapie

Tijdens mijn werk als schoonheidsspecialiste – een vak dat ik al sinds 1989 beoefen – merkte ik dat de aanrakingen en het zo dicht bij mensen zijn iets teweeg brengt. Niet alleen bij mijn klanten, maar ook bij mijzelf. Mijn interesse in de mens als geheel werd steeds groter. In 2015 deed ik daarom de opleiding tot Holistisch Massage- en Bewegingstherapeut aan de Akademie voor Massage en Beweging in Amsterdam

We leven in een hectische wereld. Soms is het nodig om even stil te staan. Om tijd te nemen en in contact te komen met je ware zelf. De holistische aanpak is voor mij de enige manier om mensen te helpen weer in balans te komen en ze op het pad te zetten van persoonlijke groei.

Ik nodig je van harte uit voor een holistische massage in mijn praktijk in Aalsmeer.

PRIVACY VERKLARING

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult