Holistische coaching voor bewuster leven en meer innerlijke rust

Wil je bewuster leven en meer rust in je hoofd? Heb je het gevoel dat je iets moet veranderen om vooruit te komen? Merk je dat je vastzit in bepaalde patronen? Verlang je naar meer balans in je leven, naar persoonlijke groei en innerlijke rust? Ik help je graag op weg met holistische coaching.

Wat is holistische coaching-counseling?

Holos is het Griekse woord voor ‘geheel’, voor ‘allesomvattend’. Het uitgangspunt bij holistisch coachen is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je lijf, je gedachten en je gevoelens staan met elkaar in contact en beïnvloeden elkaar. Rondtollende, negatieve gedachten en emoties kunnen zich fysiek uiten door vermoeidheid, aandoeningen en pijn. Als je een lichamelijk ongemak hebt, dan kijk ik niet naar de klacht, maar naar jou als geheel. Is de klacht een symptoom? Waar komt het vandaan, wat is de kern?

Bij de coachingsessies in mijn praktijk in Aalsmeer beperk ik me niet tot luisteren en praten. Ik maak ook gebruik van meditatie, visualisaties, opstellingen, ademhalingsoefeningen, massages en creatieve oefeningen. Body en mind gaan immers samen!

Is holistische coaching iets voor jou?

Alle ervaringen, de mooie en de minder mooie, horen bij het leven. Je hebt niet altijd in de hand wat er gebeurt, maar je kunt wel leren ermee om te gaan. In zes tot tien coachingsessies kijk ik met je mee naar wat jou kan helpen. 

Het kan gaan over grote levenskwesties als burn-out, depressie, angst of rouw, maar bijvoorbeeld ook over de wens om gezonder te leven, om zelfverzekerder te worden of om beter te slapen. Alles mag, alles kan en niks is gek; je bent in een veilige omgeving. Holistische coaching en counseling is voor iedereen: in mijn praktijk ontvang ik zowel volwassenen als jongeren en mensen op hoge leeftijd.

Body & mind
gaan altijd samen

De weg naar een gezonder, evenwichtiger en bewuster leven

Centraal in het coachingsproces sta jij. We besteden aandacht aan jouw denken, jouw voelen, jouw veranderwens, jouw waarden, normen en overtuigingen. We gaan niet eindeloos graven in het verleden, maar werken oplossingsgericht: wat gaat jou nú helpen om verder te komen? We ontrafelen waar je tegenaan loopt en krijgen helder waar je echt blij van wordt. Je krijgt meer inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je wordt je bewust van de kracht die in je schuilt. Je zult meer innerlijke balans ervaren en beter in staat zijn om keuzes te maken. De verkregen inzichten leiden tot een evenwichtiger, bewuster leven.

Mijn pad naar holistisch coachen

Al jaren combineer ik mijn vak van schoonheidsspecialiste met dat van holistisch massagetherapeut . Het masseren leerde mij dat je door aanraking mensen dichter bij zichzelf kunt laten komen. Een mooie ontdekking! Mijn interesse in de mens als geheel groeide en groeide en ik wilde er steeds meer over weten. Het antwoord op de verdieping die ik zocht vond ik in de tweejarige post-hbo-opleiding tot Holistisch Coach-Counselor bij het NOGG in Huizen.

De eerste stap naar verandering

De eerste stap naar verandering en een bewuster leven zet je door simpelweg contact met mij op te nemen. Dat kan telefonisch of per e-mail. Ik hoop je binnenkort te mogen ontmoeten.

Mijn naam is Marianne, meer over mij lees je hier.

PRIVACY VERKLARING

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult